Sähkökatkoihin varautuminen

Huoltovarmuuskriittisenä toimijana Nokian Vesi Oy on varautunut sähkökatkojen aiheuttamiin häiriötilanteisiin, mutta jokaisen asukkaan on hyvä varautua vedenjakelun häiriöihin myös itse. Tiedotamme sähkökatkojen aiheuttamista vedenjakelun häiriöistä mahdollisimman hyvin, mutta äkillisissä katkoksissa tiedottaminen ei aina ole heti mahdollista. Tällöinkin häiriötilanteista tiedotetaan kuitenkin mahdollisimman pian.

Veden kotivara

Ihmisen päivittäinen puhtaan juomaveden tarve on noin 2 litraa, jonka lisäksi vettä tarvitaan hygieniaan ja ruoanlaittoon. Kokonaisvedentarve vuorokaudessa on noin 1-2 ämpärillistä henkilöä kohden. Jokaisessa kotitaloudessa on hyvä olla osana kotivaraa puhdasta juomavettä muutaman päivän tarpeeseen. Veden varastoimiseen ja noutamiseen mahdollisilta vedenjakelupisteiltä on tarpeen olla puhtaita, kannellisia ämpäreitä tai muita astioita.

Sähkökatkon aikana toimiminen:

  • Vältä vedenkäyttöä. Älä käytä esimerkiksi suihkua tai pese astioita tai pyykkiä.
  • Hanavesi on laadultaan juomakelpoista myös sähkökatkon aikana, jos se näyttää ja maistuu normaalilta, katso: Veden laatu.
  • Älä laske vettä viemäriin. Jos joudut laskemaan hanasta vettä, aseta hanan alle esimerkiksi ämpäri. Myös wc:n vetämistä tulee välttää.

Lyhyt, alle kolme tuntia kestävä sähkökatko

Lyhyen sähkökatkon aikana vedenjakelu toimii pääosin normaalisti, koska vesi virtaa verkostossa painovoimaisesti vesitorneilta kiinteistöihin. Korkealla sijaitsevilla alueilla on käytössä paineenkorottamoita, joissa veden painetta nostetaan pumppaamalla. Sähkökatkotilanteessa pumput eivät toimi, jolloin veden paine voi näillä alueilla olla selvästi normaalia alhaisempi tai vedentulo loppua kokonaan.

Myös viemäröinti toimii osittain painovoimaisesti, mutta paikoitellen jätevettä pumpataan eteenpäin viemäriverkostossa. Sähkökatkon aikana jätevettä saatetaan joutua ohjaamaan pumppaamoilta ylivuotona vesistöihin tai maastoon. Ylivuotojen välttämiseksi viemärin käyttöä tulee sähkökatkon aikana välttää.

Sähkökatkon pitkittyessä

Varautumisesta huolimatta pitkittynyt sähkökatko voi keskeyttää vedenjakelun kokonaan. Tällöin vettä jaetaan vedenjakelupisteistä, joista vettä voi tulla hakemaa omiin astioihin. Tällaisesta tilanteesta tiedotetaan aina erikseen.

Lisätietoa ja hyödyllisiä linkkejä

Elenian sähkökatkokartta: Sähkökatkokartta

Elenian ohjeita sähkökatkon varalle: Näin varaudut sähkökatkoon

Lisätietoa varautumisesta 72-tuntia -sivustolla: 72 tuntia

Valtioneuvoston ohje pitkiin sähkökatkoihin varautumisesta: Näin varaudut pitkiin sähkökatkoihin