Ajankohtaista

Nokian Vesi Oy:n uuden jätevedenpuhdistamon rakennusalueen maaperän käsittelytyöt

Nokian Vesi Oy on käynnistänyt maaperän käsittelytyöt Oy Essity Finland Ab:lta ostamallaan tontilla. Käsiteltävä alue sijaitsee tehdasalueen sisällä. Maaperän käsittelytöissä siirretään ja seulotaan alueella sijaitsevia täyttömaita. Työvaiheessa täyttömaista poistetaan niihin kuulumattomia ainesosia, kuten betonia, tiiltä ja puuta.

Maaperän ennallistamisen ja käynnissä olevan suunnitteluvaiheen jälkeen Nokian Vesi Oy käynnistää uuden jätevedenpuhdistamon rakentamisvaiheen.