Jätevesiviemäriin johdettava vesi

Alla on lueteltu viemäriverkkoon johdettaville jätevesille sallitut pitoisuudet.

Aine Sallittu pitoisuus
Yksikkö
pH 6 – 11
CODCr < 550 mg/l
BOD7 (ATU) < 225 mg/l
kok-P < 8 mg/l
kok-N < 65 mg/l
kiintoaine < 300 mg/l
arseeni < 0,1 mg/l
elohopea < 0,01 mg/l
hopea < 0,2 mg/l
kadmium < 0,01 mg/l
kupari < 2 mg/l
kokonaiskromi < 1 mg/l
kromi (VI) < 0,1 mg/l
nikkeli < 0,5 mg/l
lyijy < 0,5 mg/l
sinkki < 3 mg/l
tina < 2 mg/l
kokonaissyanidi < 0,5 mg/l
sulfaatti < 400 mg/l
BTEX-yhdisteet yhteensä < 3 mg/l
öljyhiilivedyt < 100 mg/l