Tietosuoja

EU:n yleinen tietosuoja-asetus astui voimaan 25.5.2018. Monet henkilötietojen käsittelyn periaatteet säilyivät ennallaan, mutta tietosuoja-asetus toi myös uusia tietosuojaa ja henkilötietojen käsittelyä koskevia velvoitteita. Alla olevasta linkistä voit avata Nokian Vesi Oy:n tietosuojaselosteen, jossa kerrotaan, mitä tietoja keräämme asiakkaistamme ja kuinka niitä käsitellään.

Nokian Vesi Oy:n asiakasrekisterin tietosuojaseloste