Hyödyllisiä linkkejä

Nokian kaupungin verkkosivut

72 tuntia

72 tuntia on viranomaisten ja järjestöjen laatima varautumissuositus kotitalouksille

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu

Laajasti tietoa ympäristöasioista Suomessa, mm. ympäristön tilasta ja sen suojelusta, lupa-asioista, rakentamisesta sekä jokamiehenoikeuksista.

Vesilaitosyhdistys

Pytty.fi

Lyhyt kertaus siitä, mitä pyttyyn ei sovi laittaa. Tutustu ja auta vesilaitoksia pitämään vesistömme puhtaampana.

Vaarallinen jäte

Tietoa siitä, mitä on vaarallinen jäte ja kuinka sitä tulee käsitellä.

Vesikoulu

Selainpohjainen opetusmateriaali juomaveden valmistuksesta ja jakelusta sekä jätevesien puhdistuksesta. Vesikoulu sisältää tietoa sekä erilaisia tehtäviä ja pelejä.

vesikoulu_banner_160x66

Vesi.fi

Suomen ympäristökeskuksen, ELY-keskuksien, Ilmatieteen laitoksen ja Tulvakeskuksen tuottamaa tutkittua tietoa erilaisista veteen liittyvistä aiheista.