Asiakaspalvelu
040 140 4200

Työtilaukset
040 7799 214 ja
040 140 4206

Käynnissä olevat hankkeet

Tällä hetkellä käynnissä olevia työkohteita:

Harjuniitty

Harjuniityn uuden asuinalueen kunnallistekniikan rakentaminen.

Kauppakatu

Nokian kaupunki ja Nokian Vesi Oy saneeraavat Kauppakadulla katurakenteet ja kunnallistekniikan.

Työt on aloitettu syyskuussa 2021. Työt jatkuvat sään salliessa huhti-toukokuussa 2022. Urakka valmistuu kesän 2022 aikana. Työstä tulee olemaan merkittävää haittaa alueella liikkumiselle. Urakka-alueella olevat pysäköintipaikat eivät ole käytössä urakka-aikana ja läpikulku Kauppakadun kautta ei ole mahdollista. Urakka-alueella tulee liikkua urakoitsijan ohjeiden mukaisesti.

Pirkkalaistie

Nokian kaupunki ja Nokian Vesi Oy saneeraavat Pirkkalaistien katurakenteet ja kunnallistekniikan Kruusintien ja Nokianvaltatien välillä. Kaupunki rakentaa kevyen liikenteen väylää ja parantaa hulevesijärjestelmää ja samassa yhteydessä Nokian Vesi Oy saneeraa runkovesijohdon ja järvivesijohdon. Työn urakoi Nokian kaupunki ja se valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä. Työstä tulee olemaan merkittävää haittaa alueella liikkumiselle.

Rounionkatu

Nokian kaupunki, Nokian Vesi Oy ja Elenia Oy saneeraavat Rounionkadun katurakenteet ja kunnallistekniikan välillä Pinsiöntie-Halimaantie. Työn toteuttaa ulkopuolinen urakoitsija, joka vastaa työmaa-aikaisesta tiedottamisesta.

Työt aloitetaan huhtikuussa 2022 ja työ valmistuu syyskuun 2022 loppuun mennessä. Työstä tulee olemaan merkittävää haittaa alueella liikkumiselle.

Juhansuonkadun jatke

Nokian kaupunki ja Nokian Vesi Oy rakentavat Kolmenkulmaan Juhansuonkatua sekä sen kunnallisteknisiä johtoja nykyisen Juhansuonkadun jatkeeksi noin 300 metrin matkalle. Urakka sisältää louhintaa. Työn toteuttaa ulkopuolinen urakoitsija, joka vastaa työmaa-aikaisesta tiedottamisesta.

Työt aloitetaan elokuun 2022 aikana ja ne valmistuvat vuoden 2022 loppuun mennessä. Työn aikana on työmaa-alueelle ulkopuolisilta pääsy kielletty.